Prosessen ved kjøp av ny bolig

Kjøpsprosessen er nøye lagt opp slik at det skal være enkelt og oversiktlig for deg som skal kjøpe et nytt hjem fra Opsahl Bolig. Her får du en oversikt over hvordan prosessen foregår.

Bilde av Elisabeth Juell

Elisabeth Juell

Ansvarlig Markedssjef

elisabeth@aoe.no

Kontakt

Den første kontakten skjer når du viser interesse for en av våre boliger. Dette enten ved at du fyller inn interesseskjema på nettsiden vår, drar på visning eller tar direkte kontakt med oss eller megler.

 

Visning

For at dine spørsmål skal håndteres på best mulig måte blir visningen gjennomført av megler eller utbygger. Her vil du få salgsmateriell og mulighet til å sette deg inn i prosjektet, før du eventuelt legger inn et kjøpstilbud.

 

Bud og aksept

Ønsker du å legge inn et bud på boligen gjøres dette til megler. Blir budet akseptert av oss mottar du en bekreftelse på dette og forslag til gjennomføring av kontraktsmøte.

Kontraktsmøte

På kontraktsmøtet går vi gjennom og signerer kontrakten, samt besvarer ulike spørsmål du måtte ha.

 

Tilvalgsmøte

Tilvalgsmøtet blir avholdt hos vår entreprenør for prosjektet. Her får du mulighet til å gjøre enkelte endringer slik at boligen blir i tråd med dine ønsker. Dette innbefatter ulike tilvalg som parkett, fliser, elektriske punkter etc.

 

Fremdrift

Prosjektene våre legges ut for salg når rammetillatelse er gitt. Dette innebærer at byggestart ikke er langt unna. Noen hus selges før byggestart, noen underveis i byggeprosjektet og noen etter ferdigstillelse av prosjektet. Handler du tidlig i prosessen øker mulighetene dine til å kunne påvirke utformingen av ditt nye hjem. Vi oppdaterer alle våre kunder med jevnlige statusrapporter fra de ulike byggeprosjektene. 

Byggeprosess

Byggetiden på det enkelte prosjekt er ca. 12 måneder fra oppstart av grunnarbeider. Vi informerer løpende under byggeprosessen ifht. ferdigstillelse og overlevering. Dette for at du skal kunne legge opp en mest mulig riktig fremdriftsplan for salg av egen bolig.

 

Overtagelse

Når byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse vil du bli innkalt til en skriftlig overtagelsesforretning. På overtagelsen vil vi møte deg med et splitter nytt hus som vår dyktige prosjektleder nøye har fulgt opp gjennom byggeprosessen, slik at du kan begynne et bekymringsløst liv i nytt hjem. Sammen gjennomgår vi huset og eventuelle avvik som vår kvalitetssjekk har oversett noteres i en overtagelsesprotokoll og blir rettet innen rimelig tid. Du vil også få utdelt en FDV-perm med dokumentasjon på alt som er levert til ditt hus.

 

Ettårsbefaring

Ca. 1 år etter overtagelse av boligen vil vår entreprenør kalle inn til en ettårsbefaring. Her vil eventuelle feil og mangler som har dukket opp bli rettet opp.

 

Garantier

Vi er en solid aktør med over 20 års erfaring med boligbygging. Dette gir deg som kjøper trygghet for at ditt hus blir ivaretatt. I tillegg stiller vi garanti iht. Bustadoppføringslovas §12. Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtagelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. 

RELATERTE ARTIKLER

Gartnerboligen stue

Hvordan finne drømmeboligen?

Det å kjøpe en ny bolig er kanskje den største investeringen du kommer til å gjøre. Her får du noen tips på veien til å finne din drømmebolig.

Les mer

Takterrasse

Hvorfor kjøpe en helt ny bolig?

Å flytte inn i en splitter ny bolig er en helt egen følelse. I tillegg er det flere gode fordeler. Her redegjør vi for de viktigste grunnene til å velge nybygg.

Les mer